Những điều kiện cần thiết để đạt VISA sinh viên

Giá trị sổ tiết kiệm được quy ra giá trị ngoại tệ của từng nước học sinh dự định du học và theo chính sách của từng nước, từng khóa học mà quy định giá trị sẽ khác nhau.
1
Năng lực học tập:

Kết quả học tập có điểm trung bình khá trở lên. Có thể học tập hoặc làm việc liên tục.

2
Năng lực của người tài trợ:

Người tài trợ có thu nhập ổn định bình quân hàng tháng đủ chi tiêu cho gia đình tại Việt Nam và đủ tài trợ chi phí cho học sinh đi du học (gồm chi phí học tập + sinh hoạt phí ăn ở hàng tháng tùy theo từng trường, từng vùng và từng nước khác nhau).

3
Có khả năng mở sổ tiết kiệm:

Những điều kiện để đạt VISA sinh viên

Giá trị sổ tiết kiệm được quy ra giá trị ngoại tệ của từng nước học sinh dự định du học và theo chính sách của từng nước, từng khóa học mà quy định giá trị sẽ khác nhau. Các trung tâm tư vấn sẽ phải tư vấn con số chính xác.

4
IELTS hoặc TOEFL

Có điểm IELTS hoặc TOEFL (tùy theo sự yêu cầu của từng nước. Với những nước không yêu cầu phải có điểm khi cấp vi sa nhưng nếu học sinh có điểm IELTS hoặc TOEFL thì khả năng được cấp visa cũng sẽ cao hơn).

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *